DE&I Roadmap

Syv strategiske trin til diversitet og inklusion

At opnå en mere divers og inkluderende kultur kræver for mange virksomheder en større transformation af virksomhedskulturen. Før virksomheden sætter en masse indsatser og aktiviteter i gang, er det vigtigt, at virksomheden planlægger en proces for transformationen og udarbejder en strategi for, hvordan den vil opnå mere diversitet og en inkluderende kultur. Det gøres relativt enkelt ved at tilrettelægge og gennemføre syv vigtige strategiske trin i transformationen mod en divers og inkluderende virksomhedskultur.

Above & Beyond DE&I Roadmap

Trin 1: Topledelsens forpligtelse

Det første trin er ”Topledelsens forpligtelse”. Det vil sige, at CEO og resten af direktionen forstår vigtigheden af at styrke organisationen og forberede den på fremtiden gennem øget diversitet og inklusion og en stærk og dragende vision herom, og at de forpligter sig til denne strategiske agenda.

Trin 2: HR-ressourcer

Det andet trin er ”HR-ressourcer”. Det betyder, at HR skal have mandatet til at drive transformationen og naturligvis også det nødvendige budget.

De første to trin har nogle af de store, danske virksomheder haft succes med at løse ved at deltage i netværk, hvor de på tværs af brancher har været på en fælles ”læringsrejse”. Læringen er kommet gennem workshops, benchmarks og udveksling af erfaringer og cases i erkendelse af, at der ikke findes en facitliste at slå op i, men at vi har brug for at være åbne og hjælpe hinanden.

Trin 3: Dataanalyse

Det tredje trin er ”Dataanalyse”, fordi det er klogt at tage afsæt i fakta om eksisterende (eller manglende) diversitet i virksomheden, når man sætter sig klare og ambitiøse mål. Data er en forudsætning for, at virksomheder ved, hvor der er behov for at igangsætte en strategisk indsats for at styrke diversitet og inklusion.

Trin 4: Organisationens engagement

Det fjerde trin er ”Organisationens engagement”. Her skal målene for en øget diversitet, og hvorfor diversitet er vigtigt, kommunikeres som en attraktiv vision, der kan få medarbejderne til at ønske at være med på transformationsrejsen. HRs viden om organisationens kultur og historie skal bringes i spil, så organisationen er forberedt på, hvor der eventuelt kan komme modstand, og hvordan man bedst understøtter en kulturforandring.

Trin 5: Talentudvikling

Det femte trin er ”Talentudvikling”, hvor man fokuserer på at tiltrække, udvikle, fastholde og promovere hele talentpuljen. Gode værktøjer for HR-afdelingen er ledelsesprogrammer med fokus på diversitet og inklusion samt, hvordan man bedst udnytter talentmassen og undgår at miste de kvindelige talenter med højt potentiale. Man kan etablere mentorordninger. Og man kan gøre de kvindelige talenter til rollemodeller internt og eksternt, hvor de kan bl.a. kan svare på spørgsmål om deres karriereforløb.

Trin 6: En inkluderende kultur

Det sjette trin er ”En inkluderende kultur”. Alle, som har prøvet at arbejde med kulturforandringer, ved, at det kan være en ganske vanskelig opgave. Men det kan lade sig gøre at ændre kulturen og gøre den mere inkluderende. Først skal ledere forstå deres egne ”unconscious biases” – de skjulte fordomme – hvilket er en forudsætning for at kunne skabe en mere respektfuld og inkluderende kultur herunder ledelseskultur. Virksomheder kan med fordel lave workshops for ledelsen – og sågar hele organisationen – hvor deltagerne får forståelsen for, hvorfor diversitet betyder noget, hvilke skjulte fordomme deltagerne selv har (vi har dem nemlig alle sammen), og hvordan man skaber en inkluderende ledelsesstil. Det er vigtigt at have fokus på såvel individ som fællesskabet.

Trin 7: Løbende transformation

Det syvende trin er ”Løbende transformation”, som er den løbende evaluering af effekten af de igangsatte indsatser, således man sikrer, at indsatserne har den ønskede effekt, og at man udvikler sin organisation og når de ambitiøse mål.

Hvis ikke man lykkes i første omgang med at nå de fastsatte mål, må man igangsætte nye indsatser. Og når man har nået sine mål, skal der fastsættes nye. Det er en løbende proces, hvor organisationen hele tiden har fokus på at udvikle sig og skabe fremskridt. Til gavn for bundlinjen.

Above & Beyond Academy skræddersyr workshops på både dansk og engelsk til virksomheder og organisationer for at undgå bias i rekrutteringsprocessen og dermed opnå mere diversitet.

For mere information, kontakt venligst Katrine Kjær via Email: katrine@above-and-beyond.eu.